Od 1999 zajmujemy się budow± oprogramowania wspomagaj±cego pracę firm. Dysponujemy dużym doświadczeniem zarówno w budowie ja i projektowaniu rozwi±zań IT.