Faktura Online Wersja BETA 1.0

O programie
Funkcje programu
Zrzuty ekranu
Bezpłatna licencja!
Pobierz program lub aktualizację
Cennik
Licencja
Aktywacja programu
Pomoc
Kontakt
Forum
Faktura Online


Już 9144 osób korzysta
z systemu Sprzedaż !
Faktura VAT nr
ORYGINAŁ/KOPIA
Sprzedawca :
Nabywca :
Rachunek
bankowy :
Miejsce wystawienia :
Data Sprzedaży :
Data Wystawienia :
NIP :
Adres :
Adres :
NIP :

Ilość
PKWiU
Cena netto
Vat
Jm.
Vat%
Nazwa asortymentu
Lp.
Wartość netto
Dodaj pozycję nr
2
Wg stawek VAT
Obrót netto
Kwota VAT
Obrót brutto
22%
0.00
0.00
0.00
07%
0.00
0.00
0.00
00%
0.00
0.00
0.00
ZW%
0.00
0.00
0.00
12%
0.00
0.00
0.00
RAZEM :
0.00
0.00
0.00


Podpis osoby upoważnionej do
wystawienia Faktury VAT
Termin płatności :
Forma płatności :
Zapłacono :
Pozostało :
Podpis osoby upoważnionej do
otrzymania Faktury VAT
Słownie :
Wystawił :
Odebrał :